Huisregels


Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd.


Bij overtreding van de huisregels kunnen onze medewerkers u uit het restaurant (laten) verwijderen. Strafbare feiten worden ten allen tijde bij de politie gemeld. Daarnaast kan u een ontzegging voor het betreden van het restaurant worden opgelegd voor een nader te bepalen periode. Richt u zich met klachten direct tot de bedrijfsleiding, aan klachten achteraf kan vaak weinig meer gedaan worden.


Bij het betreden van Restaurant De Heldernees gaat u akkoord met onze huisregels:


 • In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze filmbeelden worden aan derden getoond in geval van diefstal, ongeregeldheden en/of ongevallen.

 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. Deze consumptie mag slechts binnen het restaurant of op het terras genuttigd worden. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties in het restaurant te nuttigen. Eigendommen van Restaurant De Heldernees mogen niet mee naar buiten worden genomen, hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel.

 • Bent u te laat? Na 30 minuten na uw gereserveerde starttijd kunnen wij uw tafel weggeven aan andere gasten.

 • Wij proberen altijd uw voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag uw begrip hiervoor.

 • Verspilling wordt niet gewaardeerd, restanten kunnen in rekening worden gebracht.

 • Bij constatering van het veroorzaken van beschadiging of vernieling kan u geheel aansprakelijk worden gesteld voor reparatie of vernieuwing.

 • Er kan geen aansprakelijkheid voor Restaurant De Heldernees worden ontleend aan verlies of diefstal van eigendommen.

 • Wapenbezit in het restaurant is verboden. Bij constatering hiervan wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.

 • Elke vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden.

 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd.

 • De toegang tot het restaurant kan u geweigerd worden als u aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.

 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen. Het is ook niet toegestaan alcoholische dranken door te geven aan personen jonger dan 18 jaar.

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan aangeschoten of dronken personen. Aangeschoten of dronken personen worden uit het restaurant verwijderd.

 • Het gebruik van de kinderspeelruimte is geheel op eigen risico.

 • Honden zijn niet toegestaan in het restaurant, geleidehonden vormen een uitzondering.

 • Om opstoppingen bij de kassa te voorkomen, kan er niet apart afgerekend worden. (Bij hoge uitzondering apart afrekenen is mogelijk tegen betaling van €1,00 per transactie.)


 • We hanteren één vaste prijs. Kortingsregeling voor groepen, verjaardagen en maagverkleining is niet mogelijk.